இன்று வரலாற்றில்: அக்டோபர் 9, 2008 பல்கேரியா சுதந்திரம்

இன்று வரலாறு
அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி, பாபிலாஹைல்ஹெர்ஷுடன் ஒரு சிறப்பு ஒப்பந்தத்துடன் 5 மில்லியன் பிராங்குகள் பாதுகாக்கப்பட்டன, ஆண்டுதோறும் XXX க்குள் செலுத்த வேண்டியது அவசியம்.
5 அக்டோபர் 1908 பல்கேரியா தனது சுதந்திரத்தை அறிவித்தது. 19 ஏப்ரல் 1909 தேதியிட்ட நெறிமுறையுடன், ருமேலி ரயில்வேயின் மீதமுள்ள பகுதி மற்றும் பெலோவா-வகரேல் பாதைக்கு ஒட்டோமான் மாநிலத்திற்கு 42 மில்லியன் பிராங்குகளை செலுத்த ஒப்புக் கொண்டுள்ளது. இந்த எண்ணிக்கையின் 21 மில்லியன் 500 ஆயிரம் பிராங்குகள் ஓரியண்டல் ரயில்வே நிறுவனத்திற்கு செலுத்தப்பட்டன.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்