புதன்

ப்ரெஸ்சாவில் எக்ஸ்எம்எஸ் போக்குவரத்து மாஸ்டர் பிளான் படைப்புகள்

Bereket Sofrası uygulamasıyla vatandaşlarla buluşmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2035 Ulaşım Master Planı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Bir insanın veya kurumun yol haritası olmalıdır. Yoksa lodosa tutulmuş [மேலும் ...]

மண் நிலத்தில் நிலையத்தின் நிலத்தில் நிலைய கட்டிடத்தை மீட்டல்
TENDER RESULTS

டாப்ரக்கல் கேர் ஏரியா டெண்டர் முடிவில் நிலையம் கட்டிடத்தின் மறுசீரமைப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஏற்பாடு

Toprakkale Gar Sahasında Bulunan İstasyon Binası Ve Umumi Tuvaletin Restorasyonlarının Ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması İşi İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi TCDD 6. Bölge Satın Alma Ve Stok Kontrol Servis [மேலும் ...]

எக்ஸ்எல் யால்வா

இஸ்தான்புல் IMM ஊடுருவல் "வழிகாட்டுதல்" துருக்கி அனைத்து பயன்படுத்தப்படும்

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ve Marmara bölgesinde yer alan 11 şehirde navigasyon hizmeti veren, Yol Gösteren, şimdi tüm Türkiye’de kullanılacak. İBB Yol Gösteren, Türkiye’nin ilk ve tek yerli navigasyon [மேலும் ...]

இஸ்தான்புல்

சீனாவின் உரிமைகோரல்கள் உரிமைகோரல் இஸ்தான்புல் சேனல்

அன்காராவின் பின்னணியில், சீன நிதி மற்றும் கட்டுமான நிறுவனங்கள் கனன் இஸ்தான்புல் திட்டத்திற்கு பதிலாக 30 பில்லியன் டாலர் அந்நிய செலாவணி வழங்க முன்வந்துள்ளன. சீன நிறுவனங்கள் 'வாயிலாக மொத்தம் மொத்தம் 700 பில்லியன் டாலர் முதலீடு உள்ளது. [மேலும் ...]

இஸ்தான்புல்

CHP உடன் பெக்ஸ்ஸ்சிலிருந்து 3. விமான நிலையத்தின் பெயரில் சுவாரசியமான கோரிக்கைகள்

CHP PM üyesi Haluk Pekşen, Üçüncü Havalimanı’nın ismiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Pekşen, havalimanının adının önce LTMF olduğunu, sonra da LTFM olacağını iddia ederek “Ne demek bu LTFM” [மேலும் ...]