புதன்

உள்ளூர் மற்றும் தேசிய பிராண்ட் எங்கள் முதல் டிராம்: ஒரு Silkworm Yer

பர்சா மேயர் ரெசெப் ஆல்டெப் தலைமையில் Durmazlar Makina tarafından üretilen Türkiye’nin ilk yerli tramvayı- İpekböceği. Uzun yıllardır raylı sistemlere yatırım yapan Bursa Belediyesi, metro ve tramvay vagonlarının çok [மேலும் ...]

புதன்

உள்நாட்டு மற்றும் தேசிய ட்ரோலி: மில்லி பனோரமா லி

Durmazlar A.Ş tarafından İpekböceği tramvayından sonra geliştirilerek üretimi yapılan Panorama Tramvayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde 12 adet Samsun Büyükşehir Belediyesinde 8 adet olmak üzere hizmet vermektedir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesine 30 [மேலும் ...]

அன்காரா

உள்ளூர் மற்றும் தேசிய டிராம்: தால் கேசேரி தலாஸ் "

சதவீதம் 100 குறைந்த அடிப்படை உள்நாட்டு மற்றும் தேசிய தலாஸ் பிராண்ட் 30 துண்டுகள் Bozankaya tramvayı Kayseri de hizmet veriyor. Türk mühendislerince yüzde 100 yerli tasarım ile üretilen tramvaylar da yüzde 60 yerli [மேலும் ...]

அன்காரா

டிராம்ஸ் மற்றும் ட்ராம்ஸிற்கான அன்காரா உற்பத்தி மட்பாண்டத்தில் ஒரு நிறுவனம்

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 12 büyük ilde kullanılan raylı ulaşım araçlarının kalbi niteliğindeki “cer motoru”, Türkiye’de ilk defa Ankara’daki Elsan A.Ş. tarafından üretildi. Türkiye’nin ilk elektrik motorları üreticilerinden [மேலும் ...]

பொதுத்

தியார்பாகிரின் பவுலிவார்ட் மற்றும் ஸ்ட்ரீட்ஸ்

Kentin bulvar ve caddelerinin daha temiz görünmesi için Kurban Bayramı’ndan önce çalışma başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yaşar Kemal Caddesi’nde (Ekinciler) temizlik çalışması yürüttü. Kurban Bayramı öncesinde kentin daha temiz bir [மேலும் ...]