ரெக்கார்ட்ஸ் சரக்குகளை அளவு துருக்கியில் xnumx` விமான நிலையங்கள் செல்லப்படுகிறது மீறப்பட்டுள்ளன

அனைத்து விமான நிலையங்கள் 2007-2017 ஆண்டுகள் துருக்கியில் ஆயிரம் 26 555 498 மில்லியன் சரக்கு டன் மத்தியில் நிர்வாகி வருகை மற்றும் புறப்படும் நேரம் (பைகளை சரக்கு மற்றும் மின்னஞ்சல்) இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளன.

துருக்கி அனைத்து விமான நிலையங்களும் செய்யப்பட்ட நேரம் நடத்தப்பட்ட சாமான்களை, மெயில் கொண்ட சுமை சரக்குகளை தொகையானது ஆண்டுகள் தோறும் அதிகரித்துள்ளது.

துருக்கி விமான நிலையங்கள் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சரக்கு, 2007 1 546 மில்லியன் 184 அதிகரித்துள்ளது சுமார் ஆயிரம் 2008 என்று ஆயிரம் மில்லியன் டோன்க் நேரத்தில் செல்லப்படுகிறது 1 644 14 உள்ள.

விமான நிலையங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட விமானங்களால் கொண்டு செல்லப்படும் சரக்குகளின் அளவு 2009 இல் 1 மில்லியன் 726 ஆயிரம் 345, 2010 இல் 2 மில்லியன் 21, 76 இல் 2011 மில்லியன் 2, 249 இல் 473 ஆயிரம் 2012, 2 இல் 249 ஆயிரம் 133 மில்லியன் என உணரப்பட்டது.

2013 இல் 2 மில்லியன் 595 ஆயிரம் 317 டன் சரக்கு விமானம் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது, இந்த அளவு 2014 மில்லியன் 2 ஆயிரம் 893 ஆக அதிகரித்தது.

துருக்கியில் விமான நிலையங்கள் முறை xnumx't சரக்குகளை 2015 மில்லியன் டன் மீறிவிட்டதால் இருந்து சாமான்களை, சரக்கு மற்றும் மெயில் கொண்டு இடமாற்றப்பட்ட.

குறிப்பிட்ட ஆண்டின் (2015) இல் சரக்கு அளவு துருக்கி தங்கள் வருகையை மற்றும் புறப்படும் நேரம் ஆயிரக்கணக்கான 3 72 831 மில்லியன் டன் இருந்தது சென்றார்.

கொண்டு செல்லப்பட்ட சுமை 2016 இல் 3 மில்லியன் 76 ஆயிரம் 914 டன்களாக அதிகரித்தது.

2017 இல் பதிவுசெய்யப்பட்டது

துருக்கியில் விமான நிலைய சார்ந்த பிரச்சாரம் நடத்தப்படும் சரக்கு அளவு கடந்த ஆண்டு ஒரு புதிய சாதனை அடைந்துள்ளது.

அனைத்து விமான நிலையங்களிலிருந்தும் 3 மில்லியன் 481 ஆயிரம் 211 டன் விமான சரக்கு 2017 விமானங்கள் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டது.

அதன்படி, 2007 2017 26 ஆயிரம் இருந்து 555 498 துருக்கியில் சரக்கு விமான நிலையங்கள் மில்லியன் டன் வருகையை கவனம் மற்றும் புறப்படும் நேரம் சரக்குகளுடன் மெயில் சுமை மாற்றப்பட்டது. 11 மில்லியன் 7 ஆயிரம் 297 662 மில்லியன் 19 ஆயிரம் 257 மில்லியன் 836 ஆயிரம் XNUMX XNUMX காலகட்டத்தில் கொண்டு செல்லப்பட்ட சரக்குகளின் சர்வதேச விமானங்களுடன் உணரப்பட்டது.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்