துர்குட்லுடா பொது போக்குவரத்து 6 புதிய கார்

துர்குட்லு மாவட்ட போக்குவரத்தில் மாற்றத்தின் எல்லைக்குள் அக்ரோக்கா மற்றும் டெர்பண்ட் சுற்றுப்புறங்களில் பொது போக்குவரத்து சேவையை ஒருங்கிணைப்பதை மனிசா பெருநகர நகராட்சி உணர்ந்தது. 6 புதிய வாகனம், சுற்றுப்புறங்களுக்கு இடையில் பொது போக்குவரத்தை வழங்கும், ஒரு விழாவுடன் சேவையில் சேர்க்கப்பட்டது.


மனிசா பெருநகர நகராட்சி புதிய வாகனங்களுடன் துர்குட்லுவில் ஒரு முக்கியமான பாதையை அறிமுகப்படுத்தியது, மாகாணம் முழுவதும் பொதுப் போக்குவரத்து சேவையில் உணரப்பட்ட உருமாற்றத் திட்டம், குறைந்த தளத்துடன் வசதியான வாகனங்களை அறிமுகப்படுத்தியது, ஊனமுற்றோர் அணுகல், மின்னணு அட்டை மற்றும் 7 / 24 கேமரா மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில், துர்குட்லுவில் உள்ள Çikrikci மற்றும் Derbent சுற்றுப்புறங்களுக்கு இடையில் சேவை செய்யும் 13 வாகனத்தின் மாற்றம் மாற்றப்பட்டது. மாற்றத்திற்குப் பிறகு, 6 புதிய வாகனம் ஒரு விழாவுடன் சேவையில் சேர்க்கப்பட்டது. துர்குட்லு மேயர் துர்கே சிரின், மனிசா பெருநகர நகராட்சி போக்குவரத்துத் துறையின் மேயர், பொதுப் போக்குவரத்து கிளை இயக்குநர் ஹிம்மட் ஜெனெக், துர்குட்லு ஒருங்கிணைப்பு விவகார மேலாளர் கெமல் ஆஸ்கிஃபோஸ்லு ஆகியோர் விழாவில் பங்கேற்றனர். மனிசா பெருநகர நகராட்சியின் மேயரான செங்கிஸ் எர்கனின் அறிவுறுத்தல்களின்படி செயல்படுத்தப்பட்ட போக்குவரத்து மாஸ்டர் திட்டத்தின் எல்லைக்குள் அவர்கள் தங்கள் நடவடிக்கைகளைத் தொடர்கிறார்கள் என்று கூறி, போக்குவரத்துத் துறைத் தலைவர் முமின் டெனிஸ் புதிய வாகனங்கள் நல்லதாக இருக்கும் என்றும் அவை விபத்துக்கள் இல்லாமல் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் விரும்பினார்.கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்