இன்று வரலாற்றில்: ஜனவரி 29 ம் தேதி ரமேலி ரயில்வே தாரிஹம்

ரயில் இரயில் 3
ரயில் இரயில் 3

இன்று வரலாறு
பரோன் ஹிர்ஸ்க், லண்டனில் யூத காலனியாக்கம் சங்கத்தின் 23 மில்லியன் பிராங்குகள் மூலதனத்தின் ஜனவரி 1890 50 ருமேலி ரயில்வே சலுகை உரிமையாளர் "யூத Kolanizasyo அமைப்பு" நிறுவப்பட்ட. நியூயார்க் அதே ஆண்டில் அமைப்பு யூத குடியேறிகள் 12 மில்லியன் பிராங்குகள் நன்கொடைகள் செய்தார் உதவ அமைக்க.
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்