இன்று வரலாற்றில்: ஜனவரி 29 ம் திகதி அலெக்ஸாண்ட்ரியா-கெய்ரோ கோடு ...

இன்று வரலாறு
22 ஜனவரி 1856 அலெக்ஸாண்ட்ரியா-கெய்ரோ வரி 211 கி.மீ. பூர்த்தி செய்யப்பட்டு செயல்பாட்டுக்கு வந்தது. இந்த பாதை ஒட்டோமான் மண்ணில் கட்டப்பட்ட முதல் ரயில்வே ஆகும். இந்த திட்டம் மத்தியதரைக் கடலை செங்கடலுடன் இணைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது. சூயஸ் கால்வாய் திட்டம் நிகழ்ச்சி நிரலில் இருந்தபோது, ​​ரயில்வே செங்கடலுக்கு நீட்டிக்கப்படவில்லை, ஆனால் 1858 சூயஸ் வரை நீட்டிக்கப்பட்டது மற்றும் மொத்த 353 கி.மீ. அது இருந்தது. இந்த திட்டம் ஐரோப்பாவிற்கு வெளியே தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் முதல் ரயில் பாதை ஆகும்.
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்