மலேசியா பெரு நகரங்களை விரிவுபடுத்துகிறது

பட்டால்காஸி அட்டாபே கப்பல் பாஸ்கில் தியாகி வெற்றி செக்கின் படகு கப்பல் பகுதி பகுதிகளின் மறுசீரமைப்பை உறுதி செய்வதற்காக குடிமக்களால் அதிக தரமான சேவையையும், படகுகளையும் பாதுகாப்பாகப் பெற மாலத்யா பெருநகர நகராட்சி மறுசீரமைக்கப்படுகிறது.


இந்த விஷயத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், வாகனங்கள் மற்றும் பயணிகள் போக்குவரத்து படகுகள் இடையே விபத்துக்குள்ளான பட்டல்காசி அட்டாபே பியர் மற்றும் பாஸ்கில் Ş எஹித் ஃபெத்தி செக்கின் ஃபெர்ரிஸ் கப்பல் பகுதி விபத்துக்குள்ளானது, படகு பெர்த்திங் இடங்களில் சிரமங்களை எதிர்கொள்வதால் நீர் மட்டம் மாறுகிறது.

இந்த காரணத்திற்காக, 2016 ஆண்டில் சாரக்கட்டு பகுதிகளை புதுப்பிக்க தொடர்புடைய நிறுவனங்களுடன் தேவையான கடிதப் பரிமாற்றம் பெறப்பட்டது மற்றும் சாரக்கட்டு பகுதிகளுக்கு ஒரு புதிய திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது.

அதன்படி, கப்பல் திட்டத்தில் தற்போதுள்ள பகுதியை பழுதுபார்ப்பதோடு, கரகயா அணை ஏரி எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் மீட்டர் ரயில் அமைப்பில் உள்ள அனைத்து கப்பல்கள் மற்றும் படகுகளின் புதிய கப்பல் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு ஆகியவை தோண்டும் பகுதியில் கட்டப்படும் என்றார்.

கப்பலில் இருக்கும் பகுதியை பழுதுபார்ப்பதோடு கூடுதலாக, பாஸ்கில் தியாகி ஃபெத்தி செக்கின் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் மீட்டர் புதிய சாரக்கட்டு கட்டப்படும்.

ஏரியின் 2 தனியார் கரகயா அணை, 2 படகுகளின் மொத்த எண்ணிக்கையிலான 4 மாலத்யா பெருநகர நகராட்சி, இதில் சராசரி ஆண்டு 100 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் மற்றும் 450 க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் போக்குவரத்து பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்