இந்தியாவில் ரெயில்ஸ் மீது குண்டுகள்

இந்தியாவில், ரயில்வே டிராக்கில் மூழ்கிய ஒரு குண்டு என்று கருதப்பட்ட ஒரு பெரிய பொருளைக் கண்டுபிடித்த பொலிஸ் காவல்துறையினரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுடன், புகையிரதத்தை கடந்து செல்வதற்கு ஒரு வெடிகுண்டு வெடிக்கும் என்ற கருத்தைச் சென்றார்.


இந்திய போலீசார் இந்த அறிவிப்பை மதிப்பீடு செய்து பொருள் மீது துணி அகற்றுவதன் மூலம் தாக்கினர். இந்த வெடிகுண்டு தலையில்தான் தலையை தூக்கிக் கொண்டிருந்த தூக்க மனிதன். பொலிஸ் சுவாரஸ்யமான குடிமகனை உதைத்து அவரை தகர்த்தெறிந்து, தடங்கள் மீது ஓட்டினார்.கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்