லாஜிஸ்டிக்ஸ் பயிற்சி மையம் திட்ட பயிற்சி தொடங்கப்பட்டது Elazığ

இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் எதிர்காலத்திற்காக அவர்களைத் தயாரிப்பதற்கும் எலாசிக் நகராட்சி ஒரு புதிய திட்டத்தை உருவாக்கியுள்ளது.


அபிவிருத்தி அமைச்சகத்தால் நிதியளிக்கப்பட்ட la எலாசிக் நகராட்சி லாஜிஸ்டிக்ஸ் பயிற்சி மையம் திட்டத்தின் முக்கிய கருப்பொருள் தளவாடங்கள் துறையில் பணியாற்றக்கூடிய தொழில்முறை பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதாகும்.

எலாஸ் நகராட்சியால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த திட்டத்திற்கு நன்றி, இளம் தொழில்முனைவோரை எங்கள் மாகாணத்திலும் நம் நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் தகுதிவாய்ந்த பணியாளர்களாக நியமிக்க முடியும்.

இந்த சூழலில், எலாஸ் நகராட்சியின் காஸ்பியன் கூட்ட அரங்கில் ஒரு பயிற்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் எலாசிக் நகராட்சி பத்திரிகை மற்றும் மக்கள் தொடர்பு மேலாளர் மெஹ்மத் கராஸ்லான், பயிற்சியாளர் அர்சு உய்ஹான் மற்றும் பல பயிற்சியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

பல நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்த இந்த வகையான பயிற்சியின் எதிர்காலத்திற்கு இளம் தொழில்முனைவோரை தயார்படுத்துவதற்காக எலாஸ் மேயர் மெகாஹிட் யானல்மாஸின் எலாசிக் நகராட்சி பத்திரிகை மற்றும் மக்கள் தொடர்பு மேலாளர் மெஹ்மத் கராஸ்லான் ஆகியோரின் அறிவுறுத்தலுடன் பயிற்சித் திட்டம் தொடங்கியது, என்றார். முதல் EBEGEM மற்றும் பின்னர் எலாஸ் நகராட்சி தளவாட பயிற்சி மைய திட்டமான கராஸ்லான், பயிற்சிகள் முழு வேகத்தில் தொடர்கின்றன என்று ஜனாதிபதி மெகாஹிட் யானல்மாசான் கூறினார், இளம் தொழில்முனைவோர் தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வருகின்றனர்.

பின்னர், பயிற்சியாளர் அர்சு உய்ஹான் இளம் தொழில்முனைவோர் 30 க்கு பயிற்சி அளித்தார். 12 மாத பயிற்சிக்குப் பிறகு, தொழில்முனைவோர் தேசிய கல்வி இயக்குநரகத்திலிருந்து 'வாழ்நாள் கற்றல் சான்றிதழ்' பெறுவார்கள். திட்டம் முடிந்ததைத் தொடர்ந்து, பயிற்சியளிப்பவர்கள் மாகாணத்திற்கு வெளியே அல்லது அதற்குள் இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சி பெற முடியும்.கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்