இன்றைய வரலாற்றில்: டிசம்பர் 29, டிசம்பர் 8, ஹெய்டார்பஸ்ஸா-இஜிமி டி

இன்று வரலாறு
டிசம்பர் 29 ஆம் திகதி ஹெய்டர்பாஸ்-இஜ்மீர் இரயில்வேயால் இயக்கப்படும் பிரிட்டிஷ்-ஒரிட்டன் ஓட்டோமான் கம்பனிடமிருந்து, இரயில்வே அரசுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் என கோரியது. இதை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பாத நிறுவனம், பிரிட்டனை செயல்படுத்துவதற்கு முயன்றது. பிரிட்டிஷ் பிரதம மந்திரி லோட் சாலிஸ்பரிவில் ஒட்டோமான் பேரரசு அதன் தொடர்புகளை அறிவித்தபோது பிரிட்டனின் தலையீடு தடுக்கப்பட்டு அதன் உரிமையாளராக அறிவித்தது.
டிசம்பர் மாதம் 9 ம் தேதி, டியூஷே வங்கி பொது முகாமையாளர் சீமென்ஸ் மற்றும் ஸிஹினி பாஷா அனடோலியா-பாக்தாத் இரயில்வே சலுகை ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.
டிசம்பர் மாதம் 9 ஆம் தேதி சம்சுன்-சிவாஸ் கோட்டையின் கட்டுமானத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்