இன்று வரலாற்றில்: டிசம்பர் 29 ஆம் திகதி ரெயில்வேர் எர்சல்

13 1939 4 XNUMX XNUMX
13 1939 4 XNUMX XNUMX

இன்று வரலாறு
ஏர்ஸூரூம் உனுனமெட்டர்லருக்கு (13 கிமீ) ரயிலின் விரிவாக்கத்தில் டிசம்பர் 29 ஆம் இலக்க சட்டம் எண். XXX நடைமுறைக்கு வந்தது.
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்