சம்சுன்-சர்ப் இரயில் கருங்கடலை மேம்படுத்த

DKİB தலைவர் அஹ்மத் ஹம்தி Gurdogan, "Rize, ட்ரேப்சோன் மற்றும் இணைப்பு தரவு ஏற்றுமதி வளர்ச்சி அதன் பங்களிப்பு மாநில சொத்து சம்ஸூங் என்று Sarp-பாட்டம் அஞ்சல் தலையில் இரயில் பிறகு உறுதி இணைப்பு நாம் அனைத்து தெரியும்," என்று அவர் கூறினார்.


கிழக்கு பிளாக் கடல் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் (DKİB) தலைவர் அஹ்மத் ஹம்டி குர்துகான், சம்சுன்-சர்ப் ரயில்வே பற்றி கூறினார்.

Gürdoğar துருக்கி இருந்து பங்கெடுக்கத் தொடங்கினாலும் சாத்தியமான பாதுமி ரயில் விமானங்கள் துருக்கி ல் இருந்து இணைப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது வழங்கப்படும் என்று, "ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார். இந்த சூழலில், லாஜிஸ்டிக் போக்குவரத்து கோணம் பின்னர் ஒரு இணைப்பு முதன்மையாக Rize, ட்ரேப்சோன் அதன் பங்களிப்பு அதன் செங்குத்தான-பாதுமி ரயில் சர்வதேச புதிய ஒருங்கிணைப்பு நடனமாடுவார்கள் மற்றும் சம்ஸூங் மாநில வசதிகள் தரவு இணைப்புக்கு அனைத்து அறியப்படுகிறது ஏற்றுமதி அதிகரிக்கும். இந்த சூழலில் கூடுதல் திறன் முதலீடு ஆகிய இரண்டையும் இரு பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய நிலைகள் சரியாக இருக்கின்றன என்று துறைமுகங்கள் அடையாளம் தேவை இந்தத் துறையில் உள்ள ஒரு புதிய துறைமுகம், போட்டி நிலையில் செய்ய வேண்டும், "என்று அவர் கூறினார்.

ஆதாரம்: நான் www.samsunhaber.coகருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்