மெட்ரோபஸ் பயணிகள் சூப் வேலைக்கு செல்வார்கள்

காலையில் அதிகாலையில் வேலைக்குச் சென்று பள்ளிக்குச் செல் Cevizliதிராட்சைத் தோட்ட பயணிகள் மெட்ரோபஸ் மற்றும் டிராமிற்கு அனுப்பப்படுவார்கள்.


ஜெய்டின்பர்னு நகராட்சி, அதிகாலையில் குளிர்ந்த குளிர்கால நாள் வேலை செய்வதற்கும் குடிமக்களுக்கு பள்ளிக்குச் செல்வதற்கும் நீராவி பருப்பு சூப் புகைபிடிக்கும். நாளை காலை 07.30 இல் Cevizliதிராட்சைத் தோட்டம் மற்றும் ஸ்டாண்டுகளுக்கு முன்னால் உள்ள மெட்ரோபஸ் நிறுத்தம் 3 ஆயிரம் பேர் பருப்பு சூப் மற்றும் சூடான ரொட்டிகளில் வழங்கப்படும், காலை உணவைத் தயாரிக்க வாய்ப்பில்லாத பயணிகளின் மீட்பை அடைய முடியும்.

3 ஆயிரம் குடிமக்கள் சூடான சூப் மற்றும் ரொட்டியுடன் நாள் தொடங்குவார்கள், பின்னர் ஊழியர்கள் வேலைக்கு அனுப்பப்படுவார்கள்.கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்