மனிசா எலெக்ட்ரோ பஸ்ஸில் சிவப்புத் தெரிவு செய்கிறார்

மனிசா பெருநகர நகராட்சியின் சுற்றுச்சூழல் நட்பு முதலீடுகளில் ஒன்றான, பொதுப் போக்குவரத்தில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய மின்சார பேருந்துகளின் நிறத்தை நிர்ணயிப்பதற்கான கணக்கெடுப்பு முடிவடைந்துள்ளது. கணக்கெடுப்பில் உள்ள குடிமக்கள், 18 மீட்டர் நீளமுள்ள பேருந்துகள் 21 ஆயிரம் 59 ஆயிரம் சதவீத விளையாட்டை 32,62 இன் சிவப்பு நிறமாக தேர்வு செய்தன.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı yatırımları ve projeleri ile adından söz ettirmeye devam ederken, yaptığı hizmet yatırımlarını da geleceğe taşımaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük kamu yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nin ardından bir büyük çevre yatırımına daha imza atıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımları arasında yer alan şehir içi toplu ulaşımda kullanacak olan elektrikli otobüslerin rengini belirlemek için yaptığı anket çalışması sona erdi. Kasım ayında başlayan ve http://www.manisa.bel.tr adresinde yer alan ankete katılarak vatandaşlar beğendikleri otobüs rengini seçmek için oy verdi. 2018 yılında şehir içindeki toplu ulaşımda kullanılacak olan elektrikli otobüslerin renginin belirlenmesi için başlatılan ankette 21 bin 59 kişi oy kullandı. Kırmızı, Mavi, Yeşil ve Sarı renklerin arasından seçim yapan vatandaşlar kullanılan oyların yüzde 32,62’sini kırmızıdan yana kullanarak seçimini yaptı. 2018 yılında toplu ulaşımda kullanılacak olan elektrikli otobüsler kırmızı rengiyle vatandaşların ulaşımlarını sağlayacak.

OIZ சேவை செய்யும்

மனிசா குடியிருப்பாளர்களின் நிறத்தை நிர்ணயிப்பதன் மூலம், அடுத்த ஆண்டு நிலவரப்படி சேவையைத் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள மின்சார பேருந்துகளும் ஓ.எஸ்.பி ஊழியர்களுக்கு சேவை செய்யும். மூவாயிரம் தொழிலாளர்களை முதன்முதலில் OIZ க்கு கொண்டு செல்ல திட்டமிட்டுள்ள மனிசா பெருநகர நகராட்சி, நகர மையத்தில் அனுபவிக்கும் சேவை அடர்த்தியைத் தடுக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது. மறுபுறம், மற்ற வாக்கு விகிதங்கள் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன: பச்சை: 32,49 சதவீதம் (20979), மஞ்சள்: 32,37 சதவீதம் (20901), நீலம்: 2,52 சதவீதம் (1624) கணக்கெடுப்பின் விளைவாக, போக்குவரத்தில் சேர்க்கப்படும் 18 மீட்டர் நீள மின்சார பேருந்துகள் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். .கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்