மாலத்தியாவில் பொதுப் போக்குவரத்தில் சேட்டிலைட் டிராக்கிங்

போக்குவரத்தில் தரமான மற்றும் வசதியான சேவையை வழங்குவதற்காக, ஒவ்வொரு நாளிலும் அதன் சேவை தரத்தை அதிகரிக்கும் மாலத்யா பெருநகர நகராட்சி, குடிமக்கள் பொது போக்குவரத்தை பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துவதற்கான தனது பணிகளைத் தொடர்கிறது.


ஜே-பிளேட் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் வாகன கண்காணிப்பு அமைப்பு நிறுவப்பட்ட முதல் பயணிகள் நகரத்திற்குள் தொடங்கப்பட்ட ஆய்வுகளின் எல்லைக்குள் மாலத்யா பெருநகர நகராட்சி போக்குவரத்து சேவைகள் துறை.

எம்-வாகன வாகனங்கள், வாகன கண்காணிப்பு அமைப்பு, இன்-கார் கேமரா மற்றும் சாத்தியமான அவசரநிலைகளுக்கான பீதி பொத்தான்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட வாகனங்களை கண்காணிப்பதை உறுதி செய்வதற்காக பொது போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்தும் குடிமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் மின்னணு சூழலில் மீறல்களைக் கண்காணிப்பதற்கும் மாலத்யா பெருநகர நகராட்சி நிறுவப்பட்டது.

வாகனங்களில் நிறுவப்பட்ட பீதி பொத்தான்களைத் தொடும்போது, ​​அவசரக் குறியீடு பெருநகர நகராட்சி ஒருங்கிணைப்பு கண்காணிப்பு மையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு ஆன்லைன் கண்காணிப்பு வழங்கப்படுகிறது.

மாலத்யா பெருநகர நகராட்சியால், 232 M உரிமத் தகடுடன் சேவை செய்யும் வாகனங்களுக்கு 928 இன் கார் கேமரா, 232 வாகன கண்காணிப்பு அமைப்பு மற்றும் 464 அவசர பீதி பொத்தான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மாலத்யா பெருநகர நகராட்சி போக்குவரத்து சேவைகள் திணைக்களம் பொது போக்குவரத்து வாகனங்கள், டாக்சிகள், மாணவர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்கள் வாகனங்கள் மற்றும் பயணிகள் மற்றும் ஓட்டுநர்களை கடத்தும் வாகன கண்காணிப்பு அமைப்பின் பாதுகாப்புக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுகோல்களின்படி சேவைகளை வழங்குகிறது, வாகன கேமராக்கள் மற்றும் அவசர பீதி பொத்தான்கள் நிறுவப்படும்.கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்