TCDD Transportation Inc. இன் KPSS 2017 / 2 நியமனம் முடிவுகள்

TCDD Taşımacılık A.Ş. மனிதவளத் துறை பொது இயக்குநரகம் நியமனம் மற்றும் பிரிவினைக் கிளை இயக்குநரகம் அல்லது இஸ்தான்புல்-அங்காரா-இஸ்மீர்-சிவாஸ்-மாலத்யா-அதானா-அஃப்யோங்கராஹிசர் வாகன பராமரிப்பு சேவை இயக்குநரகங்கள் நேரில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.


தேவையான ஆவணங்களுக்கு கிளிக் செய்க

பாதுகாப்பு விசாரணை மற்றும் காப்பக ஆராய்ச்சி படிவத்திற்கு கிளிக் செய்ககருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்