இன்று வரலாற்றில்: தியர்பாகர் மற்றும் எலாஸ் நிலையங்களிலிருந்து 7 நவம்பர் 1941…

இன்று வரலாறு
ரயில்வே முழுவதும் பிராந்திய கிடங்குகளில் இராணுவ அதிகாரிகள் மரம் மற்றும் நிலக்கரி மாநில ஆணையர் நவம்பர் 7 1918 ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வழக்கமான அடிப்படையில் தெரிவிக்க கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர்.
ஈரானுக்கும் ஈரானுக்கும் தியர்பாகிர் மற்றும் எலாசிக் நிலையங்களில் இருந்து இரயில் சேவைக்காக டெண்டர் செய்யப்பட்டது.
7 நவம்பர் 2019 சீனாவிலிருந்து ஐரோப்பாவிற்கு முதல் சரக்கு ரயில் சாங்கான் கபாகுலே வழியாக செல்கிறது
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்