இன்று வரலாற்றில்: நவம்பர் 11, 2011 மின்னல் படைகள் குழு தளபதி தாரி

மின்னல் படைகள் குழு தளபதி
மின்னல் படைகள் குழு தளபதி

இன்று வரலாறு
நவம்பர் 3 1918 மின்னல் இராணுவ குழு தளபதி முஸ்தாபா கெமால் பாஷா, சுரங்கங்கள் உள்ள நேச நாட்டு படைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட டாரஸ் சுரங்கப்பாதை பாதுகாக்க கூட வேலை அவர்களுடன் சேர்ந்து துருக்கிய படைகள் இருக்க வேண்டும் தொடர வேண்டும் என்று எழுதினார்.
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்