இன்று வரலாற்றில்: நவம்பர் 29 ம் தேதி லோசானில் உள்ள இஸ்மேட் பாஷா:

இன்று இன்று காலை 11 ம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 11 மணியளவில்
இன்று இன்று காலை 11 ம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 11 மணியளவில்

இன்று வரலாறு
லாசன்னே நவம்பர் 22 1922, பொது வாக்கெடுப்பு மேற்கு தெரேஸின் ரயில் அப் İsmet பாஷா மற்றும் Mustafapaşa Kuleliburgaz துருக்கி இருக்கும் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார்கள்.
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்