சாஸன் ட்ராம் பழைய மனிதனைத் தாக்கியது

சாம்சூன் கும்ஹூரியட் சதுக்க நிலையத்தின் அல்காடம் மாவட்டம் 11.00- வயதான எம்.கே.


பயணிகளை அழைத்துச் சென்று, நகரும் டிராம் முதியவரை தாக்கியது. இந்த விபத்தில் 68 வயது எம்.கே.

பயணிகளின் அறிவிப்பின் பேரில் 112 அவசர மருத்துவ குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தன. முதியவர் ஆம்புலன்ஸ் சாம்சூன் காசி அரசு மருத்துவமனை நடந்த இடத்தில் முதல் தலையீடு எழுப்பப்பட்டது.

ஆதாரம்: நான் www.samsunhaber.coகருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்