Özgenç: வைக்கோல் ட்ராப்ஸன்-எர்ஜின்கன் ரயில்வே திட்டம் விரைவில் Öz

டிராப்சன் ரயில்வே திட்டம் குறித்து கோபடர் தலைவர் நூரெட்டின் ஆஸ்கெனே செய்தியாளர் கூட்டத்தில் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார்.

தங்க வேண்டாம்
ரயில்வே திட்டத்தில் உறுதியான படிகள் இல்லாதது குறித்து தனது கவலையை வெளிப்படுத்திய ஓஸ்ஜெனே கூறினார்: “ரயில்வே 2009 இல் நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு வந்தது. உறுதியான திறப்பு இல்லை என்று நாங்கள் கவலைப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு கொண்டு வர விரும்பினோம். உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும், கிழக்கு கருங்கடல் பிராந்தியத்திற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த திட்டம் பகல் கனவு காணக்கூடாது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். ”

டிராப்ஸன் எர்சான்கனுடன் இணைக்க முடியாது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது
பாகு-திபிலிசி-கார்ஸ் ரயில் பாதை சமீபத்தில் திறக்கப்பட்டு சேர்க்கப்பட்டதாக Özgenç கூறினார்: eler திட்டங்கள் நம் நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கின்றன. ஆசியா, ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவில் பாக்கு-டிபிலிசி-கர்ச் ரயில்பாதையில் துருக்கியின் அண்டை இணைக்கும், Erzincan ரயில் ட்ரேப்சோன் ஆகிய மாகாணங்களில் இணைக்கிறது புரியவில்லை இருக்க முடியாது கருதப்படலாம். ஜனாதிபதி துருக்கியின் போக்குவரத்து kapılmakt முக்கியம் திட்டங்கள் பேசினார் ஆனால் நாம் ட்ரேப்சோன்-, Erzincan ரயில் திட்டத்தின் விதிமுறைகளை பற்றி பேசவில்லை. திட்டங்கள் வெளியிடப்பட்ட தளத்திற்குள் நான் நுழைந்தபோது, ​​எந்த திட்டமும் இல்லை என்பதைக் கண்டேன். ”

செழுமையும் அளிக்கும்
Hızlı துருக்கியின் நான்கு பகுதிகளும் அதிவேக ரயில்களால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்ற போதிலும், டிராப்ஸன்-எர்சின்கான் ரயில்வே திட்டம் இல்லை என்பது இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படாது என்ற கவலை. இத்தகைய வரி கிழக்கு கருங்கடல் பிராந்தியத்திற்கு பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் செழிப்பைக் கொடுக்கும். எர்சின்கன்-டிராப்ஸன் ரயில்வே திட்டத்தின் வரலாறு முந்தைய திட்டங்களைப் போலவே இருக்கும். ”

பாதை குறிப்பிட்டதல்ல
ஓர்சா இஸ்தான்புல்லில் தயாரிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் பாராட்டப்பட்டால், இந்த திட்டம் தக்ரீருடன் குறிப்பிடப்படும். துருக்கி திட்டம் செயல்படுத்தி வருகிறது, ஆனால் இரயில்வே வழி ட்ரேப்சோன் நிர்ணயம் திட்டம் கட்டத்தில் இருக்க வாய்ப்புகள் கவலைக்குரியதாகும் கொடுக்கிறது. மாற்று பாதை ஆய்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. 8 ஆண்டு பயணம் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. KOBİDER ஆக, இந்த திட்டத்தை இறுதிவரை ஆதரிக்கிறோம். குடியரசின் ஜனாதிபதி இந்த பிரச்சினையை எடுக்க வேண்டும், கிழக்கு கருங்கடல் பகுதி அரை நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் தொடங்கப்பட்ட புதிய ரயில் பாதையை நிர்மாணிப்பதில் இருந்து அதன் பங்கை எடுக்க வேண்டும்.

இந்த திட்டத்தை இதற்கு முன்பு தொடங்க வேண்டும் என்று ஓஸ்ஜெனா கூறினார், “தொடங்குதல் என்பது பாதி முடிவடைவது ரெயிலின் மூலத்தை விரைவில் செய்ய வேண்டும். குல் கூறினார்.

ஆதாரம்: நான் www.xnumxsaat.co

ரயில்வே செய்தி தேடல்

2 கருத்துக்கள்

  1. இந்த வரியை ஏன் உருவாக்க முடியாது என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஏனென்றால் YHT வழியை தொழில்நுட்ப ரீதியாக மிக அதிக செலவில் செய்ய எர்சின்கன் முதல் டிராப்ஸன் வரை. இங்குள்ள புவியியல் காரணிகளால், இந்த வரியில் கட்டப்படவுள்ள 1 கிமீ YHT சாலையின் விலையுடன் நாட்டில் வேறு எங்கும் 15 கிமீ செய்ய முடியும். கூடுதலாக, இந்த சாலை பெரும்பாலும் கருங்கடல் மக்களால் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. ஏனெனில் இஸ்தான்புல்லுக்கு ஒரு பயணத்தின் காலம் 12 மணிநேரத்திற்கு மேல் ஆகும். அதற்கு பதிலாக காற்று மற்றும் நெடுஞ்சாலையை விரும்புவது விரும்பத்தக்கது. பள்ளத்தாக்கு திசையைத் தொடர்ந்து கோமஹேன்-பேபர்ட்-எர்ஸூரம் திசையில் டி.ஒய் நிர்மாணிப்பதே டிராப்ஸனுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. இந்த வழியில், வடக்கு மற்றும் தெற்காசியா (கார்ஸ் ஐடார் அல்லது எர்சுரம் வான் டி.ஒய் செய்யப்படலாம்) இணைப்பு.

  2. இஸ்தான்புல்லின் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமான தீர்வு என்னவென்றால், கடல் படகுகளை படுமி-டிராப்ஸன் சாம்சூன்-இஸ்தான்புல்லாகப் பயன்படுத்துவது 56 வேகத்துடன் மாபெரும் படகுகளுடன். இந்த வழியில், அங்காராவிலிருந்து பர்சா, கொன்யா, அந்தல்யா, இஸ்மீர் ஆகியவற்றுக்கான இணைப்பு எச்.டி.யை சாம்சனில் இருந்து சாம்சனுக்கு மாற்றுவதன் மூலம் வழங்கப்படும். இந்த காலம் சாலையில் இருந்து வேகமாக காத்திருப்பதன் மூலம் விமான நிறுவனத்துடன் போட்டியிடக்கூடிய ஒரு மட்டத்தில் உள்ளது.

கருத்துக்கள்