ஜனாதிபதி ஏ ஏஸ்டல் டிராம் சோதனை இயக்கத்தை நடத்துகிறார்

டுஸ்ஸெஸ் மேயர் துர்சுன் ஐயா இஸ்தான்புல் தெருவில் பயணித்திருக்கும் நிஸ்டல்ஜிக் டிராம் ஓஸ்டின் ஒரு சோதனை ஓட்டத்தை மேற்கொண்டது.


வரிசையில் தெரு 'பழமையான நினைவை டிராம்' மீது திட்டம் நிறைவு உள்கட்டமைப்பு இரண்டாவது கட்ட எல்லைக்குள் Düzce நகராட்சி pedestrianized தெருவில் இஸ்தான்புல் என்ற வாகனப் போக்குவரத்து மூடப்பட்டது சோதனை ஓட்டங்களை தொடங்கியது. மாதம் ஓட்ட சோதிப்பதற்காக Dursun Düzce மேயர் முற்றிலும் டிராம்கள் இயங்கும் நான் அதை மிகவும் மாறுபட்ட படம் வெளிப்பட என்று நான் நம்புகிறேன் நேரம் "விஷயங்களுக்கும் நகரின் மையப் பகுதியில் பழமையான நினைவை வடிவமைப்பு ஒரு மிக குறுகிய காலத்தில் தேசிய சேவை நுழைய வேண்டும் உள்நாட்டு மூலதனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு பேட்டரி அமைப்பினால் உண்டாகும் குறிப்பிட்டுச் சொன்னார்கள். 21 பயணிகள் திறன் கடந்து மற்றும் போக்குவரத்து டிராம்கள் காற்று மாசுபாடு ஒரு வித்தியாசமான பரிமாணத்தை அனுபவிக்கும் இல்லாமல் அதே நேரத்தில் ஆற்றல் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் சோலார் பேனல்கள் நன்றி அடைந்து விட்டோம். இந்த அமைப்புடன், முற்றிலும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு கொண்டது, இந்த குடிமக்களின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப மாற்று வழிகளுக்கு நாம் இந்த வழியை விரிவுபடுத்தலாம். டுஜெசிமிஸின் முன்னுரிமைகள், தேவைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் எங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்