இன்றைய வரலாற்றில்: ச்சுனுன் நகரில் நவம்பர் மாதம் 9 ம் திகதி உள்ளூர் டிராம் பயணிகள்

இன்று வரலாறு
2011 நவம்பர் மாதம், ஒரு கட்டளையுடன், Hendeshane-i Mülkiye பட்டதாரிகளில் பாதி Hijaz ரயில்வேயில் பணியாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது. இந்த நடைமுறையானது மேக்பேப்-இ சனாயி மற்றும் டார்யுல்-ஹெய்ர்-ஐ அலி பட்டதாரிகளுக்கு XXX இல் நீட்டிக்கப்பட்டது.
சம்சுன் நகரில் நவம்பர் மாதம் 9 ம் திகதி உள்ளூர் டிராம் பயணிகளைத் தொடங்குகிறது
நவம்பர் 29, 2003 ஆந்தில்யா XX. கட்டம் ரயில் அமைப்பு திட்டத்திற்கான வாக்கெடுப்பு

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்