காசியாண்ட்டில் சைக்கிள் விழிப்புணர்வு உருவாக்கப்படும்

காசியான்டெப் பெருநகர நகராட்சி எதிர்காலத்திற்கான சென் சென் டி பெடல்லா குறித்து ஒரு மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்தது ”. சைக்கிள் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை மாநாடு வலியுறுத்தியது, இது ஆரோக்கியமான மற்றும் சிக்கனமானது, மேலும் சைக்கிள் ஓட்டுநர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க ஊக்குவித்தது.


போக்குவரத்து திட்டமிடல் மற்றும் ரயில் அமைப்புகள் திணைக்களத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட சைக்கிள் சாலை திட்டங்களின் நகரத்தில் மிதிவண்டிகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு, எதிர்கால பாலாத்துக்கான சென் சென் டி பெடல்லா என்ற கூட்டுத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.

திட்டத்தின் எல்லைக்குள், காசி கலாச்சார மையத்தில் நடைபெற்ற மாநாட்டில், சைக்கிள் ஓட்டுநர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் முராத் சுயாபத்மாஸ் கலந்து கொண்டார்.

மாநாட்டில், சைக்கிள் விழிப்புணர்வை உருவாக்குவதற்கு ஒவ்வொரு துறையிலும் சைக்கிள் முக்கியமானது என்பதை சைக்கிள் ஓட்டுதல் சங்கத் தலைவர் சுயாபத்மாஸ் வலியுறுத்தினார்.

நகர்ப்புற போக்குவரத்தை நிவாரணம் செய்வதில் மிதிவண்டியின் விளைவு மிகச் சிறந்தது என்று கூறிய சுயாபத்மாஸ், நகரங்களுக்கு நிலையான மற்றும் ஆரோக்கியமான நகரத்தையும் தரமான வாழ்க்கையையும் உருவாக்க சைக்கிள் ஓட்டுதல் இன்றியமையாதது என்றார்.

கண்காட்சி “எண்பதுக்குப் பிறகு பெடல்னர்ஸ்” கவனத்தை ஈர்த்தது. கண்காட்சியில் புகைப்படங்களில் பங்கேற்ற எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ், பெட்ரி சாகர்யாவும் மாநாட்டில் பங்கேற்றார்.ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்