போக்குவரத்து அஸ்லான் அமைச்சர் இருந்து பிரிட்ஜ் எச்சரிக்கை

போக்குவரத்து அமைச்சர் அஸ்லானிடமிருந்து பாலம் எச்சரிக்கை: இஸ்தான்புல்லில் உள்ள ஃபாத்தி சுல்தான் மெஹ்மத் பாலத்திற்குப் பிறகு 15 ஜூலை தியாகிகள் பாலத்தில் தொடங்கும் இலவச பத்தியின் அமைப்பு பணிகள் பாலங்களில் நெரிசலை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்ற புகார்களுக்கு பதிலளித்த இஸ்தான்புல் கடல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைச்சர் அஹ்மத் அஸ்லான், இந்த நாட்களில் டிவியில் இந்த பணிகள் அறிவிக்கப்படும் என்று அஹ்மத் அஸ்லான் கூறினார். குடிமக்கள் அதற்கேற்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என்றார். திட்டமிட்ட காலெண்டரில் பணிகள் நிறைவடையும் என்று ஆர்ஸ்லான் கூறினார்.

ஆர்ஸ்லான், பாராளுமன்றத்தில் அரட்டையில், இஸ்தான்புல்லில் போக்குவரத்து மற்றும் பாலங்களை மறுவடிவமைப்பதன் காரணமாக குடிமக்கள் புதுப்பித்ததன் காரணமாக புகார் அளித்தவர் குறித்து புகார் அளித்தார், "சில ஓட்டுநர்கள் ஏன் முன்கூட்டியே அறிவிப்பு கொடுக்கவில்லை, ஆனால் நான் அதை 10 நாள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதன் மூலம் அறிவித்தேன். விளக்கங்களும் இருந்தன. நாங்கள் அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினோம். அவர்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கட்டும். நான் வேலையை ஒரு கணம் கணம் பின்பற்றுகிறேன். இந்த வேலையை நீங்கள் 7 / 24 செய்ய முடியாது. விஷயங்களுக்கு ஓட்ட வரிசை உள்ளது. இது ஓட்டத்தின் வரிசையில் உள்ளது. எக்ஸ் ஜூலை மாதம் 15 இல் பணிகள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்