பொதுத்

வரலாற்றில் இன்று: ஏப்ரல் 29 ஏப்ரல் எலியேசிக் கிளை கோபுரம் Tarih கட்டுமானம்

இன்று வரலாற்றில் 2 ஏப்ரல் 1933 எலாசிக் கிளைக் கோட்டை நிர்மாணிப்பது தொடர்பான சட்ட எண் 2135 வெளியிடப்பட்டது. இதேபோன்ற ரயில்வே சாலை மற்றும் கேபிள் கார் செய்திகள் இன்று வரலாற்றில்: எலாசிக் கிளைக் கோட்டை நிர்மாணிப்பது குறித்த 2 ஏப்ரல் 1933 சட்டம் எண் 2135 வழங்கப்பட்டது 02 / 04 / 2013 [மேலும் ...]