இன்று வரலாற்றில்: 1 மார்ச் 1925 மாநில ரயில்வே நிறுவனத்தால்…

இன்று வரலாறு
மார்ச் 1 1919 ஆப்யொன்கரஹிஸார் நிலையம் கைப்பற்றப்பட்டது.
மார்ச் 1 1922 பாராளுமன்ற முஸ்தாபா கெமால் பாஷா, பேசும் "வாழ்வா, செயல்பாடு, ஆனால் zidegi போக்குவரத்து வழிமுறையாக, சாலைகள், ரயில்வே சிக்கனம், துறைமுகங்கள் மாநில மற்றும் பட்டம் ஈடான உள்ளன." என்றார் அவர்.
மார்ச் 29 முஸ்டாபா கெமால் பாஷா, 1. சட்டசபை துவக்கத்தில் அவர் உரையில், அவர் கூறினார்: எங்கள் வேசித்-இ நஃபியாமின் மிக முக்கியமான பாகங்களில் கிமிண்டெஃபிர்களே. எதிரி அழிவு மற்றும் பொருள் பற்றாக்குறையினால் ஏற்படும் எல்லாவிதமான துன்பங்களும் இருந்தபோதிலும்கூட, இராணுவத்திற்கும், நாட்டின் வாழ்க்கை மற்றும் பொருளாதாரம் என் நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்.
மார்ச் மாதம் 25 ஆம் தேதி ரயில்வே ஆணையம் மாதாந்திர புகையிரதங்களை வெளியிடத் தொடங்கியது. துருக்கிய ரயில்வே பத்திரிகை. இது டிமிரியொல்கு பத்திரிகை, İstasyon Magazin மற்றும் லைஃப் ஆன் லைஃப் ரெயில்வே ஆகியவற்றில் 1 வரை தொடர்ந்தது.
1 மார்ச் 1950 நெடுஞ்சாலைகளின் பொது இயக்குநரகம் நிறுவப்பட்டது. 1950 - 80 க்கு இடையில் ஆண்டுக்கு சராசரி 30 கி.மீ. ரயில்வே இருந்தது. 1950 arasında 1997 ஆண்டுகளுக்கு இடையில், சாலையின் நீளம் 80 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது, அதே நேரத்தில் ரயில்வேயின் நீளம் 11 மட்டுமே அதிகரித்துள்ளது.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்