இன்று வரலாற்றில்: மார்ச் 29 ம் திகதி Kayseri-Ulukışla வரியில் அமைந்துள்ளது ...

இன்று வரலாறு
கய்சேறி மார்ச் 17 1925-787 சட்ட எண் ஒரு ரயில் கட்டும் சட்டம் நீக்கப்பட்ட பற்றி ஒரு டையைர்பேகிர்-Ergani இடையே வரி கட்டுவது தொடர்பாக Ulukışla மேலும் தேதியிட்ட சட்ட எண் 794 929 மாநில ரயில்வே பறித்தல் சட்ட எண் வெளியீடு.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்