கோச்பே, İZBAN இன் டெப்கோய் - செல்சிக் கோடு நிறுவப்பட்டது

கோக்பே, IZBAN Tepekoy - செல்குக் வரி விசாரணைகள் கண்டறியப்பட்டன: IZBAN திட்டம் 3. 2, இது டெபெக்கி-செல்சுக் வரிசையில் கட்டுமானத்தில் உள்ளது. TCDD 3. பிராந்திய மேலாளர் செலிம் கோபே ஒப்பந்தக்காரர் நிறுவனம் மற்றும் மேற்பார்வை அமைப்பிலிருந்து தகவல்களைப் பெற்றார்.

பின்னர் கோபே மற்றும் செல்சுக் மேயர் உதவி.பிரஃப்.டி.ஆர். தாஹி ஜெய்னல் பாக்கிசி மற்றும் பிரதிநிதிகள் குழுவுடன் சேல்குக் நிலையத்தில் செய்யப்பட்ட பணிகளை ஆய்வு செய்தனர்.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்