இன்று வரலாற்றில்: 26 ஜனவரி 1925 Ereğli Karadere Şimendiferleri…

இன்று வரலாறு
26 ஜனவரி 1925 சட்டம் எண் 548 Ereğli Karadere Şimendifereri இன் கட்டுமானம் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து வெளியிடப்பட்டது.
26 ஜனவரி 2017 1915 Çanakkale பாலத்திற்கான டெண்டர் முடிவுக்கு வந்தது. டெண்டரில் டேலிம்-லிமக்-எஸ்.கே-கட்டுமான மையம் வென்றது

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்