அலையண்ட் - பால்கேசீர் வரி அண்டர்பாஸ் கட்டுமான டெண்டர் ஏலங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன

TCDD 7. பிராந்திய அலையண்ட் - பால்கேசீர் வரி கட்டுமான டெண்டர் ஏலங்களை குறைக்கிறது

துருக்கிய மாநில ரயில்வே. பிராந்திய ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் கட்டுமான இயக்குநரகம், எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் / எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் ஜி.சி.சி அலையுண்ட் - பாலகேசிர் லைன் கி.மீ: எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் + எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்எடி நெடுஞ்சாலை அண்டர்பாஸ் (கோட்டாஹ்யா இன்டஸ்ட்ரி) டெண்டர் கட்டுமானத்திற்கான டெண்டர்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.

TL 14.484.282.37 என நிர்ணயிக்கப்பட்ட டெண்டரில் பங்குபெறும் நிறுவனம் / கூட்டு நிறுவனங்களின் தோராயமான செலவு மற்றும் அவற்றின் ஏலங்கள் (TL) பின்வருமாறு:

1. யஃபா பொறியியல் 8.6 l 5.844
2. Kbk கட்டுமானம் 8.633.481
3. டர் கட்டுமானம் 8.730.916
4. மெஹ்மெட் Şefik அல்பாயராக் - கலா கட்டுமானம் 8.823.095
5. ஜின்டெக் கட்டுமானம் 8.880.793
6. புரோஜெரே பொறியியல் - ஓகா கட்டுமானம் 9.085.947
7. எம்பன் கட்டுமானம் 9.186.868
8. இசிமில் அவ்சி எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்
9. சோன்டெக் குழு கிடைமட்ட போரிங் 9.590.303
10. Akzak - Özgen கட்டுமானம் - Eray Basalt 9.689.689
1 1. பிலீர் கட்டுமானம் 9.948.000
12. Efor Yapı கட்டுமான 9.977.142
13. மேஸ்டன் எட்ஜ் - திரு. முன்னரே தயாரிக்கப்பட்ட 10.626.896
14. இஸ்பார்டகுலேபி - மெக் யூத் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்
15. கோவன் கரமன் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் என்ற பெயரில் அதிகமான வல்லுநர்கள்
16. அடா கட்டுமானம் 11.237.000
17. கணினி மின்னணு பொருளாதாரம் 11.377.046
18. கரேன் கட்டுமானம் - நேச்சுரல் மெஹென்டிஸ்லிக் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்
19. இல்காஸ் கட்டுமானம் 11.986.000

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்