சாலைப் பகுதி பன்டான்ஸ் நிலை கடந்து போயின

சாலைப் பிரிவு மிதவைப்பாலங்கள் வைக்கப்பட்டன கடந்து லெவல்: Kurugecit அருகில் அமைந்துள்ள அதியமான் கவுண்டி நிலை கடக்கும் மீது பத்தியில் பேண்ட்டூன் பாதுகாப்பு சாலை வாகனங்கள் அறை வைக்கப்படும்.
அறிவியல் விவகார அணிகள் Kurugecit மாவட்டம் நகராட்சி இயக்குநரகம் பொறுத்து சில நேரங்களில் நிறுத்த மற்றும் சாலையில் அசுத்தமாக போக்குவரத்து நெரிசல் செய்ய ஓடங்கள் மீது சாலையிலேயே வாகனங்கள் காத்திருக்கும் அருகில் செல்லும் இரயிலை போது தடையாக மூடப்பட்டன போது. ஒரு நிலை கடக்கும் காத்திருக்கும் வாகனங்கள் சாலை போக்குவரத்து காத்திருக்க பொருட்டு ஒரு அதற்கான முறையில் உருவாக்கும் வகையில் அறிவியல் விவகாரங்களில் இயக்குனரகம், தெப்பம், சாலை பாதைகளில் அவர்கள் வைக்க தகவல் கொடுக்கப்பட்டது.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்