இன்று வரலாற்றில்: டிசம்பர் 29 ம் தேதி UM

இன்று வரலாறு
எடிர்ன் மற்றும் சுற்றியுள்ள மழைப்பொழிவு காரணமாக டிசம்பர் 29 ஆம் திகதி ரெயில்வே கோடுகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்