பொதுத்

இன்றைய வரலாற்றில்: மேற்கு த்ரேஸ் தாரிஹில் உள்ள லொசானில் நவம்பர் மாதம் 29 ம் தேதி இஸ்மேட் பாஷா

பொது வாக்கெடுப்பு மேற்கு தெரேஸின் ரயில் அப் லாசன்னே வரலாறு நவம்பர் 22 1922, İsmet பாஷா மற்றும் Mustafapaşa Kuleliburgaz இன்று துருக்கியில் இருக்க கேட்டுக் கொண்டார்.