பொதுத்

இன்றைய வரலாற்றில்: நவம்பர் 29 ஆம் திகதி Yazıhan-Hekimhan (1 கிமீ) மற்றும் Tecer-Cetinkaya கோட்டை Tarih

இன்று வரலாற்றில் 1 நவம்பர் 1899 Arifiye-Adapazarı கிளைக் கோடு (8,5 km) திறக்கப்பட்டது. 1 நவம்பர் 1922 அய்டன் லைன் நிறுவன மேலாளர்களின் வேண்டுகோளின் பேரில் பிரிட்டிஷ் நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. துருக்கிய ஊழியர்கள் பதவியில் இருந்தனர். முடன்யா ஆயுதத்திற்குப் பிறகு பாராளுமன்றம் [மேலும் ...]