நெடுஞ்சாலைகளில் இருந்து அகியாஸ் எச்சரிக்கை

நெடுஞ்சாலைகள் அகியாசி எச்சரிக்கை: போக்குவரத்தின் தக்க சுவர் இடிந்து விழுந்ததன் விளைவாக ஒரு கட்டிடத்தின் டிராப்ஸனின் அகியாசி இருப்பிடம் பொது நெடுஞ்சாலை இயக்குநரகம் எச்சரிக்கையால் குறுக்கிடப்பட்டது. அகியாஸில், தினசரி சாலை புல்லட்டின் பின்வரும் அறிக்கைகள் சேர்க்கப்பட்டன, போக்குவரத்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டது என்று கூறியது.
கீரேசன்-டிராப்ஸன் சாலையின் 46. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட போக்குவரத்து சேவை சாலையில் ஏற்படும் நிலச்சரிவு காரணமாக கிலோமீட்டர் (நட்சத்திரம் - அகியாசி இடம்).
கோர்குடெலி-அந்தல்யா சாலையின் 12-40. பிரிக்கப்பட்ட சாலையின் பல்வேறு பகுதிகள் காரணமாக கிலோமீட்டர் சாலை கட்டுமான பணிகள் இரு வழி அணுகலின் ஒரு பகுதியாகும்.

பர்சா-அங்காரா குறுகலான போக்குவரத்தின் திசையில் சாலையில் ஆழமான விரிசல்களை சரிசெய்ததன் காரணமாக நெடுஞ்சாலையின் பர்சா புற மோட்டார்வே-துரங்காய் பிரிட்ஜ் இன்டர்சேஞ்ச் பிரிவின் யலோவா பிரிப்பு குறுகிய பாதையில் இருந்து வழங்கப்படுகிறது.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்