இன்று வரலாற்றில்: 22 பிப்ரவரி Afule-Cenin, இது எருசலேம் கிளை XII பகுதியாக உள்ளது

இன்று வரலாறு


22 ஜெருசலேம் கிளை அலுவலகத்தில் AFule-Cenin (1912 கிமீ) பாகத்தின் பூஜ்யம் நிறைவு செய்யப்பட்டது.ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்