சுற்றுலா ஆண்டில் ஆண்டு ஹோட்டல் மாவட்டத்தில் உள்ள Uludag கேபிள் கார் வரி பறக்கிறது

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உலுடா டெலிஃபெரிக் லைன் ஹோட்டல் பிராந்தியத்தில் இருந்தால் சுற்றுலா பறக்கிறது: பர்சா ஸ்கூல் கிளப் தலைவர் வாக்பி வர்லக் மற்றும் இயக்குநர்கள் குழு ஓலேவுக்கு விஜயம் செய்தபோது பர்சாவில் சுற்றுலா பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது.

லிப்ட் நவீனமயமாக்கல் மற்றும் நகரத்திற்கு பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டதில் சுற்றுலாப் பயணிகள் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் உற்சாகத்தை மறைக்க மாட்டார்கள்: ikinci ஹோட்டல் மண்டலத்திற்கு லிப்ட் எடுக்கும் இரண்டாவது வரி கிறிஸ்துமஸுக்கு முன்பே முடிவடைந்தால், ஏதோ பெரிய விஷயம் நடக்கும். பெருநகர நகராட்சி சுற்றுலாவை பறக்கிறது.

ரயில்வே செய்தி தேடல்