பாசிஸ்கீல் மெஹ்மெட் சௌஸ் ஸ்ட்ரீட் அஸ்பால்ட்

பாசிஸ்கெல் மெஹ்மத் Çavuş தெருவுக்கு நிலக்கீல்: கோகெலி பெருநகர நகராட்சி பாசிஸ்கெல் மெஹ்மத் Çavuş தெருவில் நிலக்கீல் வேலை செய்தது.
கோகேலி பெருநகர நகராட்சி அதன் சாலை பராமரிப்பு மற்றும் சீரமைப்பு பணிகளைத் தொடர்கிறது. பெருநகர நகராட்சி அறிவியல் விவகாரங்கள் குழுக்களின் பாசிஸ்கெல் நிலக்கீல் பயன்பாடுகள், மெஹ்மத் Çavuş தெரு வேலை நடத்தியது. வீதியைப் புதுப்பிப்பதற்காக அணிகள் சாலையில் நிலக்கீல் உடைகளை அமைத்தன.
Çavuş Street 2 இன் கோடை மாவட்டத்தில் 600 ஆயிரம் 4 மீட்டர் நிலக்கீல் XNUMX ஆயிரம் டன் பயன்படுத்தப்பட்டது. தெரு நிலக்கீல் இணைப்பின் தொந்தரவான பகுதிகள் நிலக்கீல் உடைகளில் போடப்பட்டன.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்