பாதசாரி கடற்படை கடற்படை கடத்துதல் மூலம் பாதசாரி கடத்தல்

கடந்து செல்லும் ஒரு ரயில் பாதையை கடக்கையில் பாதசாரி இறந்தார்: டோக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள துர்ஹால் மாவட்டத்தில் உள்ள சாதிக் ஏர்குல், சதுிக் ஏர்குல், ஒரு சரக்கு ரயில் மூலம் ஒரு சரக்கு ரயில் தாக்கியபோது கொல்லப்பட்டார்.
இந்த விபத்து நேற்றிரவு துர்சலின் மத்திய பகுதியில் ஏற்பட்டது. மாவட்டத்தில் வசிக்கும் Sadik Ergül, Sivas-Samsun expedition mechanic Abdullah Önüz 43364 நேரம் தலைமையிலான கட்டுப்பாட்டு உயர் மட்ட கடந்து அருகே ரயில் அணுகினார் வாயில் கடக்க வேண்டும். எனினும், ரயில் விபத்துக்குப் பின்னர், எர்குல் அந்த இடத்தில் இறந்தார். சாதிக் எர்குல் உடல் உடலில் அகற்றப்பட்டு, டார்ஹால் ஸ்டேட் மருத்துவமனை மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனைக்காக நீக்கப்பட்டார்.
இந்த விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்