டோரொஸ் எக்ஸ்பிரஸ் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது

டோராஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஷிப்ட்ஸ் ரத்து செய்யப்பட்டது
டோராஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஷிப்ட்ஸ் ரத்து செய்யப்பட்டது

டோரொஸ் எக்ஸ்பிரஸ் விமானங்கள் இரத்து செய்யப்பட்டன: டோரொஸ் எக்ஸ்பிரஸ் 15 மார்ச் - XXX எஸ்க்கிஹெஹிர்-அஃபியான்-கொன்யா-அதனா திசையில் இயங்கியது. டொரொஸ் எக்ஸ்பிரஸ் 2013 கொன்யா அதனா செப்டம்பர் வரை இயக்கப்பட வேண்டும்.

லெவண்ட் ஓசன் பற்றி
ஒவ்வொரு ஆண்டும், அதிவேக ரயில் துறை, வளர்ந்து வரும் துருக்கி ஐரோப்பிய தலைவர். அதிவேக ரயில்களில் இருந்து இந்த வேகத்தை எடுக்கும் ரயில்வேயில் முதலீடுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. கூடுதலாக, நகரத்தில் போக்குவரத்துக்காக செய்யப்பட்ட முதலீடுகளுடன், உள்நாட்டு உற்பத்தியை பிரகாசிக்கும் எங்கள் பல நிறுவனங்களின் நட்சத்திரங்கள். உள்நாட்டு டிராம், லைட் ரெயில் மற்றும் சுரங்கப்பாதை வாகனங்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு கூடுதலாக துருக்கிய அதிவேக ட்ரென் தேசிய ரயில் ”உற்பத்தி தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்பது பெருமை. இந்த பெருமைமிக்க அட்டவணையில் இருப்பதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

1 கருத்து

கருத்துக்கள்