அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் பாதை

YHT
YHT

அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் பாதை அறிமுகம் திரைப்படம்: அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் திட்டத்தில் ஒரு புதிய இரட்டை பாதையில் அதிவேக ரயில் பாதை அமைக்கப்படுகிறது, இவை அனைத்தும் மின்சாரம் மற்றும் சமிக்ஞை செய்யப்பட்டவை, தற்போதுள்ள வரியிலிருந்து சுயாதீனமாக 533 கிமீ நீளம், 250 கிமீ / மணி வேகத்திற்கு ஏற்றது.


திட்டம் முடிந்தவுடன், அங்காரா மற்றும் இஸ்தான்புல்லுக்கு இடையிலான எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் மணிநேரமாகக் குறைக்கப்படும். இந்த பாதையில் பயணிகள் போக்குவரத்தில் 3 இல் ரெயிலின் பங்கை அதிகரிக்கும் நோக்கில் 10 உள்ளது. மர்மாரேயுடன் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் ஐரோப்பாவிலிருந்து ஆசியாவிற்கு தடையற்ற போக்குவரத்தை வழங்குவதன் மூலம் உலகில் 78. ஐரோப்பாவில் 8. அதிவேக ரயில் ஆபரேட்டர் ஒரு நாடாக மாறும்.

அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் திட்டம் இரண்டு கட்டங்களாக முடிக்கப்படும். திட்டத்தின் முதல் கட்டமான அங்காரா-எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக வரி 2009 இல் சேவையில் வைக்கப்பட்டது. திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டமான எஸ்கிசெஹிர் இஸ்தான்புல் பாதையின் கட்டுமானம் தொடர்கிறது. கோசெக்கி-கெப்ஸ் கட்டத்தின் அடித்தளம் 28.03.2012 இல் போடப்பட்டது.

வரியின் 44 கிமீ கெப்ஸ் ஹெய்தர்பானா பிரிவானது மர்மரே திட்டத்துடன் மேலோட்டமான சுரங்கப்பாதையாக மாற்றப்படும் என்பதால், இது மர்மரே திட்டத்தின் எல்லைக்குள் கட்டப்படும்.

சின்கான்-எசென்கென்ட் மற்றும் எசென்கென்ட்-எஸ்கிசெஹிர் கோடுகள் நியமிக்கப்பட்டன. அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் பாதை திட்டம் செப்டம்பர் 2013 வரை செயல்படத் தொடங்கும் என்று போக்குவரத்து, கடல்சார் விவகாரங்கள் மற்றும் தகவல் தொடர்புத் துறை அமைச்சர் பினாலி யால்டெராம் தெரிவித்தார்.

அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் பாதை வரைபடம்: அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் பாதையில் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் நிறுத்தம் பொலட்லி, எஸ்கிசெஹிர், போசுயுக், பிலெசிக், பாமுகோவா, சபங்கா, இஸ்மிட், கெப்ஸ் மற்றும் பெண்டிக் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்காரா-இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் பாதை பெர்மிக்கில் புறநகர் பாதையுடன் மர்மாரேயில் ஒருங்கிணைக்கப்படும். ஐரோப்பாவிலிருந்து ஆசியாவிற்கு தொடர்ச்சியான போக்குவரத்து வழங்கப்படும்.

அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் பாதை தொழில்நுட்ப தகவல்

அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் திட்டம், தற்போதுள்ள வரியிலிருந்து சுயாதீனமாக உள்ளது 533 கி.மீ. 250 ஒரு புதிய இரட்டை-தட அதிவேக இரயில்வேயை நிர்மாணிப்பதை உள்ளடக்கியது, இவை அனைத்தும் மின்சாரம் மற்றும் சமிக்ஞை, கிமீ / மணிநேர வேகத்திற்கு.

இந்த திட்டம் முடிந்தவுடன் அங்காராவுக்கும் இஸ்தான்புல்லுக்கும் இடையில் மூன்று மணி நேரம். இந்த பாதையில் பயணிகள் போக்குவரத்தில் ரெயிலின் பங்கை 10 இலிருந்து 78 வரை அதிகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ஐரோப்பாவிலிருந்து ஆசியாவிற்கு தடையின்றி போக்குவரத்து வழங்க அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக பாதை மர்மரேவுடன் இணைக்கப்படும். நம் நாட்டின் இரண்டு பெரிய நகரங்களை இணைக்கும் இந்த திட்டத்தின் மூலம், நகரங்களுக்கு இடையிலான சமூக, பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார பரிமாற்றங்கள் அதிகரிக்கும் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உறுப்பினராக இருக்கும் நமது நாடு அதன் போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்புடன் தயாராக இருக்கும்.

அங்காரா இஸ்தான்புல் YHT திட்ட தகவல்

இந்த திட்டம் 8 தனித்தனி பகுதிகள் கொண்டது;

  1. அங்காரா சின்கான்: எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கி.மீ.
  2. அங்காரா அதிவேக ரயில் நிலையம்
  3. சின்கான் எசென்கென்ட்: எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கி.மீ.
  4. Esenkent Eskisehir: 206 Km
  5. எஸ்கிசிர்ர் ரெயில்ரோட்: 2.679 மீ
  6. எஸ்கிசெஹிர் இன்னோனு: எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கி.மீ.
  7. இன்னோனு கிராண்ட் விஜியர்: எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கி.மீ.

அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் பாதை, எஸ்கிசெஹிர் சாகர்யா பாதை

  • வெஜிர்ஹான் கோசெகோய்: எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கி.மீ.
  • கோசெகோய் கெப்ஸ் ஹோட்டல்: 56 கி.மீ.
  • Gebze Haydarpasa: 44 Km

அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் திட்டம் இரண்டு கட்டங்களாக முடிக்கப்படும். திட்டத்தின் முதல் கட்டமான அங்காரா எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக வரி 2009 இல் சேவையில் சேர்க்கப்பட்டது. திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டமான எஸ்கிசெஹிர் இஸ்தான்புல் பாதையின் கட்டுமானம் தொடர்கிறது. கோசெக்கி கெப்ஸ் கட்டத்தின் அறக்கட்டளை 28.03.2012 இல் போடப்பட்டது.

சின்கான் எசென்கென்ட் மற்றும் எசென்கென்ட்-எஸ்கிசெஹிர் கோடுகள் நியமிக்கப்பட்டன.

துருக்கி ஹை ஸ்பீட் ரயில் வரைபடம்கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்