பாதுகாப்பு மேலாண்மை அமைப்புகளின் துருக்கிய மாநில ரயில்வே மற்றும் ரயில்வே உள்கட்டமைப்பு மேலாண்மை திட்ட தத்தெடுப்பு, அதிகரித்து திறன், மற்றும் பாதுகாப்பு கலாச்சாரத்தின் வளர்ச்சி பயிற்சி மற்றும் ஆலோசனை சேவைகள் டெண்டர் வாய்ப்பை செயல்படுத்த சேகரிக்கப்பட்டன

துருக்கிய மாநில ரயில்வேயின் பொது இயக்குநரகத்தின் (டி.சி.டி.டி) செயல்திறனை அதிகரிப்பதற்கும் பாதுகாப்பு கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் ரயில் நிர்வாகத்தில் பாதுகாப்பு மேலாண்மை முறையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான என் பயிற்சி மற்றும் ஆலோசனை சேவையின் டெண்டரின் 3 செப்டம்பர் 04 டெண்டர்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.
தகவல் கிடைத்தத் படி முதலீடுகள் இதழ்; நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் ஏலங்கள் பின்வருமாறு தீர்மானிக்கப்பட்டன:
1. Italfcertifer € 1.700.028
2. கல்வி $ 3.564.000

ஆதாரம்: முதலீடுகள்

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்