புதன்

சேனல் 7 இல் Ipekböceği டிராம் பற்றிய தகவல்களை Recep Altepe வழங்கினார்

டிராம் மீது பட்டுப்புழு: 7 7 சேனல் காலை பர்சா பெருநகர மேயர் ரெசெப் Altepe உள்ள, துருக்கி இறக்குமதி செய்ய 50 பில்லியன் டாலர்கள் சேமிக்கும் அவர் உள்நாட்டு உற்பத்தி டிராம் திட்டம் குறித்து தகவல் அளித்தது. டிசம்பர் மாதம் 9 ம் திகதி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி பின்வரும் சாளரத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. [மேலும் ...]