அரசாங்கம் ISAF
இஸ்தான்புல்

ISAF 2020 ஆச்சரியம் மேம்பாடுகளுக்கு தயாராகிறது

ISAF 2020 ஆச்சரியம் மேம்பாடுகளுடன் தயாராகிறது; இந்தத் துறையை விட சில படிகள் முன்னால், ISAF 2020 அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும், முன்னேற்றங்களைப் பின்பற்ற விரும்பும் பார்வையாளர்களுக்கும் பெரும் ஆச்சரியங்களுடன் தயாராகி வருகிறது. அக்டோபர் 8 இல் 11-2020 24. ஒருமுறை நடக்கும் [மேலும் ...]