கோசெக்காயில் உள்ள தளவாட மையத்தில் பாராளுமன்றத்தில் டஜன் கணக்கான வேகன்கள்
கோகோயெய் XX

கோசெக்கி லாஜிஸ்டிக்ஸ் மையத்தில் சட்டசபையில் பல்லாயிரக்கணக்கான வேகன்கள்

கோசெக்கி லாஜிஸ்டிக்ஸ் மையத்தில் செயலற்ற நிலையில் உள்ள டஜன் கணக்கான வேகன்கள் சட்டசபையில் உள்ளன; கோசெலி லாஜிஸ்டிக்ஸ் சென்டர் மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் (எச்டிபி) துணைத் தலைவரான டஜன் கணக்கான வேகன்கள் செயலற்றவை என்ற குற்றச்சாட்டுகளை எச்.டி.பி கோகேலி துணை Ömer ஃபாரூக் கெர்கெர்லியோயுலு கேட்டார். [மேலும் ...]