கண்ணாடி கூரையுடன் கூடிய காம்பாசி ஸ்கை ரிசார்ட் நிறுவப்பட உள்ளது
X இராணுவம்

கண்ணாடி கூரை விடுமுறை கிராமத்துடன் Çambaşı ஸ்கை மையம் நிறுவப்பட உள்ளது

கேம் சீலிங் விடுமுறை கிராமம் Çambaşı ஸ்கை மையத்தில் நிறுவப்பட உள்ளது; கடலுக்கு நெருங்கிய என்ற துருக்கியின் Çambaşı குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு ஸ்கை பருவத்தில் ஸ்கை 2019-2020 தயாராகி வருகிறது. ஆர்டு பெருநகர நகராட்சி மேயர் ஹில்மியை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் [மேலும் ...]

orbel odu ஒத்துழைப்பு நெறிமுறை கையொப்பமிடப்பட்டது
X இராணுவம்

ORBEL-ODU ஒத்துழைப்பு நெறிமுறை கையொப்பமிடப்பட்டது

Çambaşı இயற்கை வசதிகள் புரோட்டோகோலில் iversniversitesi தரை ஒதுக்கீடு ஒத்துழைப்பு மற்றும் பயிற்சி நெறிமுறை ஆர்டு பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஆர்டு பெருநகர நகராட்சிக்கு இடையே கையெழுத்தானது. ஆர்பெல் A.Ş இன் Çambaşı Doğa வசதிகள் பல்கலைக்கழக ஊழியர்களுடன் செயல்படுகின்றன. [மேலும் ...]

காம்பாசி ஸ்கை ரிசார்ட் சீசனுக்கு தயாராகி வருகிறது
X இராணுவம்

Çambaşı ஸ்கை மையம் பருவத்திற்கு தயாராகிறது

கடலுக்கு நெருங்கிய என்ற துருக்கியின் Çambaşı குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு ஸ்கை பருவத்தில் ஸ்கை 2019-2020 தயாராகி வருகிறது. இராணுவ பெருநகர நகராட்சியின் 2000 ஒரு உயரத்தில் 650 ஏக்கர் நிலத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் நகர மையத்திற்கு 52 [மேலும் ...]