வேகமான ரயில் வரைபடம்
புகையிரத

2011- 2023 உயர் வேக ரயில் பாதை

2011-2023 அதிவேக ரயில் பாதை கட்டப்படும் இடத்தில்: 2023 29 அதிவேக ரயில் மூலம் நகரத்திற்கு வரும், 1.5 நாள் முழுவதும் எடிர்னே-கார்ஸ் பயணம் 8 மணிநேரமாகக் குறைக்கப்படும். 45 பில்லியன் டாலர்கள் [மேலும் ...]

வேகமான ரயில் வரைபடம்
பொதுத்

அதிவேக ரயில் YHT - புதிய அதிவேக ரயில் கோடுகள்

அதிவேக ரயில் YHT - புதிய அதிவேக ரயில் பாதைகள்: அதிவேக ரயில் பாதைகளை நிர்மாணிப்பதில், அங்காரா, அங்காரா, சிவாஸ், அங்காரா, அஃப்யோங்காரஹைசர், இஸ்மீர் மற்றும் அங்காரா-கொன்யா தாழ்வாரங்களின் முக்கிய வலையமைப்பு. [மேலும் ...]

வேகமான ரயில் வரைபடம்
புகையிரத

அதிவேக ரயில் 2023 மூலம் எங்கள் நகரத்தை அடையும்

விரைவு ரயில் துருக்கியின் புதிய நிகழ்வு: 2023 29 ஆண்டு விரைவு ரயில் எங்கள் நகரம் சென்றடையும். எங்கள் நகரத்தின் ஒவ்வொரு மாகாணமும் மாவட்டமும் அல்லது ஆர்வத்துடன் அதிவேக ரயிலின் மாவட்டமும் அவசரத்தில் உள்ளன. பிரதிநிதிகள் உள்ளவர்கள் [மேலும் ...]

வேகமான ரயில் வரைபடம்
புகையிரத

புதிய அதிவேக ரயில் கோடுகள்

புதிய அதிவேக ரயில் கோடுகள் 2023 ஆல் கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ள அதிவேக ரயில் பாதைகளின் மொத்த செலவு 45 பில்லியன் டாலர்கள். 2023 ஆல் போக்குவரத்து அமைச்சினால் திட்டமிடப்பட்ட அதிவேக கோடுகளின் மொத்த செலவு [மேலும் ...]

வேகமான ரயில் வரைபடம்
கம்யூட்டர் ரயில்கள்

2023 29 அதிவேக ரயில் வரும் வரை

2023 ஆண்டு 29 அதிவேக ரயில் வரும் வரை: அங்காரா-கொன்யா “அதிவேக ரயில்” பாதை திறக்கப்படுவதால், கண்கள் மற்ற அதிவேக ரயில் திட்டங்களுக்கு திரும்பியுள்ளன. 2023 வரை, 29 நகரம் அதிவேக ரயிலில் இணைக்கப்படும். [மேலும் ...]